dmca-validation.html

OXJuRlJ1Z3pSbXJFVDIveVZFVjA4WDdUUkxYeVZnaFBrZzFDN09ocXhzOD01

Subaru Sài Gòn giảm 189 triệu cho phiên bản Forester iS. Đây là dòng xe được lắp ráp tại Thái Lan. Giá xe Forester chỉ từ 959 triệu sau khi giảm trừ khuyến mãi tiền mặt trong tháng 10.